Шаблон:Potd/2010-05

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010-05-1 Сурат · Джазыу

2010-05-2 Сурат · Джазыу

Суу тамчы бла ол акъгъанында къуралгъан толкъунла
Суу тамчы бла ол акъгъанында къуралгъан толкъунла
Суу тамчы бла ол акъгъанында къуралгъан толкъунла

2010-05-3 Сурат · Джазыу

Къызыл Къачны халкъла арасы комитетини Женевада музейинде тагъылгъан эмблемасы
Къызыл Къачны халкъла арасы комитетини Женевада музейинде тагъылгъан эмблемасы
Къызыл Къачны халкъла арасы комитетини Женевада музейинде тагъылгъан эмблемасы

2010-05-4 Сурат · Джазыу

Бамозаини (Пактия провинция, Афганистан) школунда къызчыкъланы классы. Школну мекямы джокъду, дерсле терек бачхада ётедиле
Бамозаини (Пактия провинция, Афганистан) школунда къызчыкъланы классы. Школну мекямы джокъду, дерсле терек бачхада ётедиле
Бамозаини (Пактия провинция, Афганистан) школунда къызчыкъланы классы. Школну мекямы джокъду, дерсле терек бачхада ётедиле

2010-05-5 Сурат · Джазыу

2010-05-6 Сурат · Джазыу

Къытай джазма. Адет бла джазылгъан (солда) эмда джазаргъа тынч этилген (онгда) иероглифле
Къытай джазма. Адет бла джазылгъан (солда) эмда джазаргъа тынч этилген (онгда) иероглифле
Къытай джазма. Адет бла джазылгъан (солда) эмда джазаргъа тынч этилген (онгда) иероглифле

2010-05-7 Сурат · Джазыу

Кесвик шахарчыкъны (Уллу Британия) Уолла-Крэг тауну башындан панорама кёрюнюую
Кесвик шахарчыкъны (Уллу Британия) Уолла-Крэг тауну башындан панорама кёрюнюую
Кесвик шахарчыкъны (Уллу Британия) Уолла-Крэг тауну башындан панорама кёрюнюую

2010-05-8 Сурат · Джазыу

2010-05-9 Сурат · Джазыу

Кюнчыгъыш боз кенгуруну (Macropus giganteus) тишиси бла баласы
Кюнчыгъыш боз кенгуруну (Macropus giganteus) тишиси бла баласы
Кюнчыгъыш боз кенгуруну (Macropus giganteus) тишиси бла баласы

2010-05-10 Сурат · Джазыу

Гейрангер-фьордну джагъасында орналгъан, Гейрангер шахарчыкъны (Норвегия) кёрюмю.
Гейрангер-фьордну джагъасында орналгъан, Гейрангер шахарчыкъны (Норвегия) кёрюмю.
Гейрангер-фьордну джагъасында орналгъан, Гейрангер шахарчыкъны (Норвегия) кёрюмю.

2010-05-11 Сурат · Джазыу

Къыбыла тенгиз пил (Mirounga leonina)
Къыбыла тенгиз пил (Mirounga leonina)
Къыбыла тенгиз пил (Mirounga leonina)

2010-05-12 Сурат · Джазыу

Минги тауну къышхыда самолётдан кёрюмю
Минги тауну къышхыда самолётдан кёрюмю
Минги тауну къышхыда самолётдан кёрюмю

2010-05-13 Сурат · Джазыу

2010-05-14 Сурат · Джазыу

Гайлардияны гоккасы (Gaillardia)
Гайлардияны гоккасы (Gaillardia)
Гайлардияны гоккасы (Gaillardia)

2010-05-15 Сурат · Джазыу

Роттердамны къыйырларында 1940 джылны 14 майында Нацист Германияны джанындан этилген Роттердам Бомбалауну ызындан чыкъгъан ёртенни эсебинде джокъ болгъан бёлгени чеклерин кёргюзген, Мозершип фирманы санат продюсерлигини джанындан 12 квадрат километр майданнга джайылгъан джарыкъ кёргюзюу
Роттердамны къыйырларында 1940 джылны 14 майында Нацист Германияны джанындан этилген Роттердам Бомбалауну ызындан чыкъгъан ёртенни эсебинде джокъ болгъан бёлгени чеклерин кёргюзген, Мозершип фирманы санат продюсерлигини джанындан 12 квадрат километр майданнга джайылгъан джарыкъ кёргюзюу
Роттердамны къыйырларында 1940 джылны 14 майында Нацист Германияны джанындан этилген Роттердам Бомбалауну ызындан чыкъгъан ёртенни эсебинде джокъ болгъан бёлгени чеклерин кёргюзген, Мозершип фирманы санат продюсерлигини джанындан 12 квадрат километр майданнга джайылгъан джарыкъ кёргюзюу

2010-05-16 Сурат · Джазыу

Гильдебрантны джылтырауукъ сабан чыпчыгъы (Lamprotornis hildebrandti)
Гильдебрантны джылтырауукъ сабан чыпчыгъы (Lamprotornis hildebrandti)
Гильдебрантны джылтырауукъ сабан чыпчыгъы (Lamprotornis hildebrandti)

2010-05-17 Сурат · Джазыу

Китинен сууда орналгъан Суванто элде (Финляндия) юй. Суванто, Лапландияда Экинчи дуния къазауатны заманында чачылмай къалгъан, кёб болмагъан элледен бириди
Китинен сууда орналгъан Суванто элде (Финляндия) юй. Суванто, Лапландияда Экинчи дуния къазауатны заманында чачылмай къалгъан, кёб болмагъан элледен бириди
Китинен сууда орналгъан Суванто элде (Финляндия) юй. Суванто, Лапландияда Экинчи дуния къазауатны заманында чачылмай къалгъан, кёб болмагъан элледен бириди

2010-05-18 Сурат · Джазыу

2010-05-19 Сурат · Джазыу

Минги тауну шимал-кюнчыгъышдан кёргюзген сурат (1875 джыл)
Минги тауну шимал-кюнчыгъышдан кёргюзген сурат (1875 джыл)
Минги тауну шимал-кюнчыгъышдан кёргюзген сурат (1875 джыл)

2010-05-20 Сурат · Джазыу

Александрны терек бачхасындагъы Белгисиз Аскерчини Къабырыны къатындагъы сыйылы къараулну ротасы
Александрны терек бачхасындагъы Белгисиз Аскерчини Къабырыны къатындагъы сыйылы къараулну ротасы
Александрны терек бачхасындагъы Белгисиз Аскерчини Къабырыны къатындагъы сыйылы къараулну ротасы

2010-05-21 Сурат · Джазыу

MODIS камера бла этилген спутник сурат
MODIS камера бла этилген спутник сурат
MODIS камера бла этилген спутник сурат

2010-05-22 Сурат · Джазыу

Рентген фотоэлектрон спектрометрни джез тутуучусуну ичинде кюмюш юлгю, турч (аллюминий)-магний къатышдан суу бла сууутулгъан тобу бла 6·10-8 мбар ультрамийик вакуум шартда облучение болады.Сурат рентген фотоэлектрон спектрометрни терезесинден алыннганды.
Рентген фотоэлектрон спектрометрни джез тутуучусуну ичинде кюмюш юлгю, турч (аллюминий)-магний къатышдан суу бла сууутулгъан тобу бла 6·10-8 мбар ультрамийик вакуум шартда облучение болады.Сурат рентген фотоэлектрон спектрометрни терезесинден алыннганды.
Рентген фотоэлектрон спектрометрни джез тутуучусуну ичинде кюмюш юлгю, турч (аллюминий)-магний къатышдан суу бла сууутулгъан тобу бла 6·10-8 мбар ультрамийик вакуум шартда облучение болады.Сурат рентген фотоэлектрон спектрометрни терезесинден алыннганды.

2010-05-23 Сурат · Джазыу

Тасманиядагъы (Австралия) Маунт-Филд миллет паркда Расселлни шауданы
Тасманиядагъы (Австралия) Маунт-Филд миллет паркда Расселлни шауданы

Тасманиядагъы (Австралия) Маунт-Филд миллет паркда Расселлни шауданы

2010-05-24 Сурат · Джазыу

Мостар шахарны эски кесегини панорамасы
Мостар шахарны эски кесегини панорамасы
Мостар шахарны эски кесегини панорамасы

2010-05-25 Сурат · Джазыу

Хачирланы Килларны (Минги таугъа биринчи чыкъгъан) «Живописная Россия» журналны 1883 джылда чыкъгъан номеринде салыннган сураты
Хачирланы Килларны (Минги таугъа биринчи чыкъгъан) «Живописная Россия» журналны 1883 джылда чыкъгъан номеринде салыннган сураты
Хачирланы Килларны (Минги таугъа биринчи чыкъгъан) «Живописная Россия» журналны 1883 джылда чыкъгъан номеринде салыннган сураты

2010-05-26 Сурат · Джазыу

Бир джыллыкъ чёплеу (Heliánthus ánnuus)
Бир джыллыкъ чёплеу (Heliánthus ánnuus)
Бир джыллыкъ чёплеу (Heliánthus ánnuus)

2010-05-27 Сурат · Джазыу

Европаны 1923 джылдагъы политика картасы
Европаны 1923 джылдагъы политика картасы
Европаны 1923 джылдагъы политика картасы

2010-05-28 Сурат · Джазыу

И. В. Сталин бла Мао Цзэдунну къол тутуулары. Къытайны 1950 джылгъы почта маркасы
И. В. Сталин бла Мао Цзэдунну къол тутуулары. Къытайны 1950 джылгъы почта маркасы
И. В. Сталин бла Мао Цзэдунну къол тутуулары. Къытайны 1950 джылгъы почта маркасы

2010-05-29 Сурат · Джазыу

Норвегияны премьер-министри Йенс Столтенберг
Норвегияны премьер-министри Йенс Столтенберг
Норвегияны премьер-министри Йенс Столтенберг

2010-05-30 Сурат · Джазыу

2010-05-31 Сурат · Джазыу

Уллу кёк чилле (Ardea herodias)
Уллу кёк чилле (Ardea herodias)
Уллу кёк чилле (Ardea herodias)