Шаблон:Potd/2010-10

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010-10-1 Сурат · Джазыу

2010-10-2 Сурат · Джазыу

2010-10-3 Сурат · Джазыу

VSE пассажир экспресс, Япония
VSE пассажир экспресс, Япония
VSE пассажир экспресс, Япония

2010-10-4 Сурат · Джазыу

Сыйлы Пётрну клисасында (Женева, Швейцария) Маккавейлени капелласыны башы
Сыйлы Пётрну клисасында (Женева, Швейцария) Маккавейлени капелласыны башы
Сыйлы Пётрну клисасында (Женева, Швейцария) Маккавейлени капелласыны башы

2010-10-5 Сурат · Джазыу

От-Севересс ёзен бла тёгерегиндеги таула (Вальгодемар, Огъары Альпла, Франция)
От-Севересс ёзен бла тёгерегиндеги таула (Вальгодемар, Огъары Альпла, Франция)
От-Севересс ёзен бла тёгерегиндеги таула (Вальгодемар, Огъары Альпла, Франция)

2010-10-6 Сурат · Джазыу

Къалау булут
Къалау булут
Къалау булут

2010-10-7 Сурат · Джазыу

2010-10-8 Сурат · Джазыу

Массачусетс технологиялыкъ институтну кампусуну Онунчу корпусу бла Уллу куполу (Кембридж, АБШ)
Массачусетс технологиялыкъ институтну кампусуну Онунчу корпусу бла Уллу куполу (Кембридж, АБШ)
Массачусетс технологиялыкъ институтну кампусуну Онунчу корпусу бла Уллу куполу (Кембридж, АБШ)

2010-10-9 Сурат · Джазыу

2010-10-10 Сурат · Джазыу

Нарбонна шахарны кафедрал клисасы (Франция)
Нарбонна шахарны кафедрал клисасы (Франция)
Нарбонна шахарны кафедрал клисасы (Франция)

2010-10-11 Сурат · Джазыу

Ослода (Норвегия) патчах къала
Ослода (Норвегия) патчах къала
Ослода (Норвегия) патчах къала

2010-10-12 Сурат · Джазыу

2010-10-13 Сурат · Джазыу

Балий терек (лат. Prunus)
Балий терек (лат. Prunus)
Балий терек (лат. Prunus)

2010-10-14 Сурат · Джазыу

Йокульсаарлон буз лагунаны къатындагъы джагъада буз гыйы, Исландия
Йокульсаарлон буз лагунаны къатындагъы джагъада буз гыйы, Исландия
Йокульсаарлон буз лагунаны къатындагъы джагъада буз гыйы, Исландия

2010-10-15 Сурат · Джазыу

2010-10-16 Сурат · Джазыу

Хельсинкини къатында Суоменлинна деген тенгиз къала, Финляндия
Хельсинкини къатында Суоменлинна деген тенгиз къала, Финляндия
Хельсинкини къатында Суоменлинна деген тенгиз къала, Финляндия

2010-10-17 Сурат · Джазыу

2010-10-18 Сурат · Джазыу

Байкал кёлню немец тилде картасы
Байкал кёлню немец тилде картасы
Байкал кёлню немец тилде картасы

2010-10-19 Сурат · Джазыу

Энергияны дугасы, плазмалы лампаны аралыкъ электроду
Энергияны дугасы, плазмалы лампаны аралыкъ электроду
Энергияны дугасы, плазмалы лампаны аралыкъ электроду

2010-10-20 Сурат · Джазыу

Кебдирилген кофе
Кебдирилген кофе
Кебдирилген кофе

2010-10-21 Сурат · Джазыу

Элунда элден узакъ болмагъан Спиналонга айрымкан. Греция, Крит
Элунда элден узакъ болмагъан Спиналонга айрымкан. Греция, Крит
Элунда элден узакъ болмагъан Спиналонга айрымкан. Греция, Крит

2010-10-22 Сурат · Джазыу

2010-10-23 Сурат · Джазыу

Лайла тёппе (Гондогоро чыран, Гималайла, Пакистан)
Лайла тёппе (Гондогоро чыран, Гималайла, Пакистан)
Лайла тёппе (Гондогоро чыран, Гималайла, Пакистан)

2010-10-24 Сурат · Джазыу

2010-10-25 Сурат · Джазыу

2010-10-26 Сурат · Джазыу

Африканы шималында орналгъан Сахара къум тюзню космосдан кёрюнюмю
Африканы шималында орналгъан Сахара къум тюзню космосдан кёрюнюмю
Африканы шималында орналгъан Сахара къум тюзню космосдан кёрюнюмю

2010-10-27 Сурат · Джазыу

2010-10-28 Сурат · Джазыу

2010-10-29 Сурат · Джазыу

Швейцар Альплада Алеч чыран
Швейцар Альплада Алеч чыран
Швейцар Альплада Алеч чыран

2010-10-30 Сурат · Джазыу

2010-10-31 Сурат · Джазыу

Discovery шаттл STS -114 миссияны ийилирини аллы бла кечеде
Discovery шаттл STS -114 миссияны ийилирини аллы бла кечеде
Discovery шаттл STS -114 миссияны ийилирини аллы бла кечеде