Шаблон:Potd/2011-06

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011-06-1 Сурат · Джазыу

Бельгияны Брюссель шахарында ит арба бла сют чачхан сютчюле (фотохром, Detroit Publishing Co., 1890 - 1900). Автор: Detroit Publishing Co.
Бельгияны Брюссель шахарында ит арба бла сют чачхан сютчюле (фотохром, Detroit Publishing Co., 1890 - 1900).
Автор: Detroit Publishing Co.
Бельгияны Брюссель шахарында ит арба бла сют чачхан сютчюле (фотохром, Detroit Publishing Co., 1890 - 1900).
Автор: Detroit Publishing Co.

2011-06-2 Сурат · Джазыу

Виндзор къаланы Огъары арбаз атлы кесеги. Виндзор къала, Лондонну джакълар ючюн I Уильямны кёзюуюнде Мотт-и-Бейли стилде агъач мекям болуб къала кибик ишленнгенди. 1350 джылда III Эдвард къаланы бир кесегинден къалгъанын ойуб джангыдан ишлетдиргенди. Биринчи дуния къазауатны заманында Германия бла къазауат баргъаны ючюн Саксен-Кобург-Гот династиядан Бирлешген Патчахлыкъны королю V Георг, 17 июль 1917 джылдан патчах буйрукъ бла немец тамырлы династия атын къойуб джангы династия атын бу къаладан алгъанды (Виндзор династия). Бюгюнлюкде II Елизавета бош кюнлерин бу къалада ётдюреди. Автор: Diliff
Виндзор къаланы Огъары арбаз атлы кесеги. Виндзор къала, Лондонну джакълар ючюн I Уильямны кёзюуюнде Мотт-и-Бейли стилде агъач мекям болуб къала кибик ишленнгенди. 1350 джылда III Эдвард къаланы бир кесегинден къалгъанын ойуб джангыдан ишлетдиргенди. Биринчи дуния къазауатны заманында Германия бла къазауат баргъаны ючюн Саксен-Кобург-Гот династиядан Бирлешген Патчахлыкъны королю V Георг, 17 июль 1917 джылдан патчах буйрукъ бла немец тамырлы династия атын къойуб джангы династия атын бу къаладан алгъанды (Виндзор династия). Бюгюнлюкде II Елизавета бош кюнлерин бу къалада ётдюреди.
Автор: Diliff
Виндзор къаланы Огъары арбаз атлы кесеги. Виндзор къала, Лондонну джакълар ючюн I Уильямны кёзюуюнде Мотт-и-Бейли стилде агъач мекям болуб къала кибик ишленнгенди. 1350 джылда III Эдвард къаланы бир кесегинден къалгъанын ойуб джангыдан ишлетдиргенди. Биринчи дуния къазауатны заманында Германия бла къазауат баргъаны ючюн Саксен-Кобург-Гот династиядан Бирлешген Патчахлыкъны королю V Георг, 17 июль 1917 джылдан патчах буйрукъ бла немец тамырлы династия атын къойуб джангы династия атын бу къаладан алгъанды (Виндзор династия). Бюгюнлюкде II Елизавета бош кюнлерин бу къалада ётдюреди.
Автор: Diliff

2011-06-3 Сурат · Джазыу

Розабел Моррисон баш ролну ойнагъан эмда Эдвард Абрам режиссёру болгъан Кармен опера ючюн афиша (Liebler & Maass Lith, Нью-Йорк, АБШ, 1896). Автор: Liebler & Maass Lith
Розабел Моррисон баш ролну ойнагъан эмда Эдвард Абрам режиссёру болгъан Кармен опера ючюн афиша (Liebler & Maass Lith, Нью-Йорк, АБШ, 1896).
Автор: Liebler & Maass Lith
Розабел Моррисон баш ролну ойнагъан эмда Эдвард Абрам режиссёру болгъан Кармен опера ючюн афиша (Liebler & Maass Lith, Нью-Йорк, АБШ, 1896).
Автор: Liebler & Maass Lith

2011-06-4 Сурат · Джазыу

Тарихи бек эски заманладан келген садакъачылыкъ, болушлукъ керекли тургъан инсанланы башха инсанладан болушлукъ излеулерини мисалыды. Тегеранда бир садакъачы, 1880. Автор: Antoin Sevruguin
Тарихи бек эски заманладан келген садакъачылыкъ, болушлукъ керекли тургъан инсанланы башха инсанладан болушлукъ излеулерини мисалыды. Тегеранда бир садакъачы, 1880.
Автор: Antoin Sevruguin
Тарихи бек эски заманладан келген садакъачылыкъ, болушлукъ керекли тургъан инсанланы башха инсанладан болушлукъ излеулерини мисалыды. Тегеранда бир садакъачы, 1880.
Автор: Antoin Sevruguin

2011-06-5 Сурат · Джазыу

Pelecanidae тукъумну Pelecanus юйюрюнден болгъан американ къонгур пеликан (Pelecanus occidentalis), Неарктика биогеография регионда (Мексиканы шималы, АБШ, Канада эм Гренландия) эмда Неотропика биогеография регионда (Мексиканы шимал кесегинден къалгъан Орта Америка эм Къыбыла Америка) джашайды. (Порт-Сан-Луис, Калифорния штат, АБШ). Автор: Mike Baird
Pelecanidae тукъумну Pelecanus юйюрюнден болгъан американ къонгур пеликан (Pelecanus occidentalis), Неарктика биогеография регионда (Мексиканы шималы, АБШ, Канада эм Гренландия) эмда Неотропика биогеография регионда (Мексиканы шимал кесегинден къалгъан Орта Америка эм Къыбыла Америка) джашайды. (Порт-Сан-Луис, Калифорния штат, АБШ).
Автор: Mike Baird
Pelecanidae тукъумну Pelecanus юйюрюнден болгъан американ къонгур пеликан (Pelecanus occidentalis), Неарктика биогеография регионда (Мексиканы шималы, АБШ, Канада эм Гренландия) эмда Неотропика биогеография регионда (Мексиканы шимал кесегинден къалгъан Орта Америка эм Къыбыла Америка) джашайды. (Порт-Сан-Луис, Калифорния штат, АБШ).
Автор: Mike Baird

2011-06-6 Сурат · Джазыу

Бир эски футбол тобну къолуна алыб тургъан гитче джашчыкъ (Джакарта, Индонезия). Автор: Thehero
Бир эски футбол тобну къолуна алыб тургъан гитче джашчыкъ (Джакарта, Индонезия).
Автор: Thehero
Бир эски футбол тобну къолуна алыб тургъан гитче джашчыкъ (Джакарта, Индонезия).
Автор: Thehero

2011-06-7 Сурат · Джазыу

Американ ич къазауатны заманында, Американы Конфедератив Штатлары джанындан чыгъарылгъан 22 декабрь 1862 даталы 100 долларлыкъ банкнота. Банкнотаны орта бёлюмюнде — мамукъ джыя тургъан къулла, солда — Бирлешген штатланы джетинчи вице-президенти Джон Колдвелл Кэлхун, онгда эсе — АБШ-ны персонификация символу болгъан Колумбия орун алады. Август 1862 — январь 1863 кёзюуню арасында 670.000-ден артыкъ банкнота джюрюуге киргизилгенди. Автор: Американы Конфедератив Штатлары
Американ ич къазауатны заманында, Американы Конфедератив Штатлары джанындан чыгъарылгъан 22 декабрь 1862 даталы 100 долларлыкъ банкнота. Банкнотаны орта бёлюмюнде — мамукъ джыя тургъан къулла, солда — Бирлешген штатланы джетинчи вице-президенти Джон Колдвелл Кэлхун, онгда эсе — АБШ-ны персонификация символу болгъан Колумбия орун алады. Август 1862 — январь 1863 кёзюуню арасында 670.000-ден артыкъ банкнота джюрюуге киргизилгенди.
Автор: Американы Конфедератив Штатлары
Американ ич къазауатны заманында, Американы Конфедератив Штатлары джанындан чыгъарылгъан 22 декабрь 1862 даталы 100 долларлыкъ банкнота. Банкнотаны орта бёлюмюнде — мамукъ джыя тургъан къулла, солда — Бирлешген штатланы джетинчи вице-президенти Джон Колдвелл Кэлхун, онгда эсе — АБШ-ны персонификация символу болгъан Колумбия орун алады. Август 1862 — январь 1863 кёзюуню арасында 670.000-ден артыкъ банкнота джюрюуге киргизилгенди.
Автор: Американы Конфедератив Штатлары

2011-06-8 Сурат · Джазыу

Къул болуб туугъан эмда къуллукъдан чыгъар ючюн бек кюрешген афроамерикан АБШ-лы газетни иеси эмда политикачы Фредерик Дуглас (т. 1818 — ё. 20 февраль 1895), АБШ-да президент сайлаулада бир гитче партия болгъан Тенг Хакъланы Партиясы'ндан вице-президент кандидатча чыгъарылыб АБШ-ны биринчи афроамерикан вице-президент кандидаты болгъанды. Алай а кандидатурасы теджелгенинден кесини хапары болмагъанды. (сурат 1879 джылда этилирге боллукъду). Автор: George K. Warren
Къул болуб туугъан эмда къуллукъдан чыгъар ючюн бек кюрешген афроамерикан АБШ-лы газетни иеси эмда политикачы Фредерик Дуглас (т. 1818 — ё. 20 февраль 1895), АБШ-да президент сайлаулада бир гитче партия болгъан Тенг Хакъланы Партиясы'ндан вице-президент кандидатча чыгъарылыб АБШ-ны биринчи афроамерикан вице-президент кандидаты болгъанды. Алай а кандидатурасы теджелгенинден кесини хапары болмагъанды. (сурат 1879 джылда этилирге боллукъду).
Автор: George K. Warren

Къул болуб туугъан эмда къуллукъдан чыгъар ючюн бек кюрешген афроамерикан АБШ-лы газетни иеси эмда политикачы Фредерик Дуглас (т. 1818 — ё. 20 февраль 1895), АБШ-да президент сайлаулада бир гитче партия болгъан Тенг Хакъланы Партиясы'ндан вице-президент кандидатча чыгъарылыб АБШ-ны биринчи афроамерикан вице-президент кандидаты болгъанды. Алай а кандидатурасы теджелгенинден кесини хапары болмагъанды. (сурат 1879 джылда этилирге боллукъду).


Автор: George K. Warren

2011-06-9 Сурат · Джазыу

Ливияны Феццан бёлгесинде Сахара къум тюзню кёрюнюмю; арт планда кёрюннген — Эрг Аубари дюналадыла. Автор: Luca Galuzzi
Ливияны Феццан бёлгесинде Сахара къум тюзню кёрюнюмю; арт планда кёрюннген — Эрг Аубари дюналадыла.
Автор: Luca Galuzzi
Ливияны Феццан бёлгесинде Сахара къум тюзню кёрюнюмю; арт планда кёрюннген — Эрг Аубари дюналадыла.
Автор: Luca Galuzzi

2011-06-10 Сурат · Джазыу

Бир суратчыны Mars Exploration Rover тинтиучю аппаратладан бирини Марсны юсюнде визуализациясы. 2003 джылда башланнган Mars Exploration Rover программа бусагъатха дери Rover Spirit эмда Rover Oppurtunity аппаратланы космосха ийгенди. Автор: Maas Digital LLC
Бир суратчыны Mars Exploration Rover тинтиучю аппаратладан бирини Марсны юсюнде визуализациясы. 2003 джылда башланнган Mars Exploration Rover программа бусагъатха дери Rover Spirit эмда Rover Oppurtunity аппаратланы космосха ийгенди.
Автор: Maas Digital LLC
Бир суратчыны Mars Exploration Rover тинтиучю аппаратладан бирини Марсны юсюнде визуализациясы. 2003 джылда башланнган Mars Exploration Rover программа бусагъатха дери Rover Spirit эмда Rover Oppurtunity аппаратланы космосха ийгенди.
Автор: Maas Digital LLC

2011-06-11 Сурат · Джазыу

Самаркандда чууутлула. Бюгюннгю Юзбекистанда ашкеназ эм бухори (бухаралы чууутлула) болгъан эки чууут къауум джашагъанды. Бу суратда бухаралы чууутлу болгъан устаздан дерс ала тургъан сабийлени бир-бири ашкеназ болургъа боллукъду. (Бухара эмират, Россия империя, 1909—1915). Автор: Сергей Прокудин-Горский
Самаркандда чууутлула. Бюгюннгю Юзбекистанда ашкеназ эм бухори (бухаралы чууутлула) болгъан эки чууут къауум джашагъанды. Бу суратда бухаралы чууутлу болгъан устаздан дерс ала тургъан сабийлени бир-бири ашкеназ болургъа боллукъду. (Бухара эмират, Россия империя, 1909—1915).
Автор: Сергей Прокудин-Горский
Самаркандда чууутлула. Бюгюннгю Юзбекистанда ашкеназ эм бухори (бухаралы чууутлула) болгъан эки чууут къауум джашагъанды. Бу суратда бухаралы чууутлу болгъан устаздан дерс ала тургъан сабийлени бир-бири ашкеназ болургъа боллукъду. (Бухара эмират, Россия империя, 1909—1915).
Автор: Сергей Прокудин-Горский

2011-06-12 Сурат · Джазыу

Нью-Йорк шахар ашхамда. Рокфеллер Аралыкъны Top of the Rock деген къараучу площадкасындан шахар аралыкъны панорама кёрюнюмю. Солдан онгнга кёрюнедиле: Chrysler Building мекям, Manhattan кёпюр, Brooklyn кёпюр, Verrazano-Narrows кёпюр, MetLife Tower къала, Empire State Building мекям эмда Condé Nast Building мекям. Автор: Dschwen
Нью-Йорк шахар ашхамда. Рокфеллер Аралыкъны Top of the Rock деген къараучу площадкасындан шахар аралыкъны панорама кёрюнюмю. Солдан онгнга кёрюнедиле: Chrysler Building мекям, Manhattan кёпюр, Brooklyn кёпюр, Verrazano-Narrows кёпюр, MetLife Tower къала, Empire State Building мекям эмда Condé Nast Building мекям.
Автор: Dschwen
Нью-Йорк шахар ашхамда. Рокфеллер Аралыкъны Top of the Rock деген къараучу площадкасындан шахар аралыкъны панорама кёрюнюмю. Солдан онгнга кёрюнедиле: Chrysler Building мекям, Manhattan кёпюр, Brooklyn кёпюр, Verrazano-Narrows кёпюр, MetLife Tower къала, Empire State Building мекям эмда Condé Nast Building мекям.
Автор: Dschwen

2011-06-13 Сурат · Джазыу

1625 джылда Лиссабонну кёрюнюмю. Автор: белгили тюлдю
1625 джылда Лиссабонну кёрюнюмю.
Автор: белгили тюлдю
1625 джылда Лиссабонну кёрюнюмю.
Автор: белгили тюлдю

2011-06-14 Сурат · Джазыу

Тюркню Уллу Миллет Меджлисинде ётген Республиканы байрамыны церемониясындан сора президент Мустафа Кемал Ататюрк, премьер-министр Исмет Инёню, меджлис башчысы Кязим Ёзалп, Генерал штабны башчысы маршал Февзи эмда кадргъа кирген башхала Меджлисден чыгъыб келедиле (29 октябрь 1930). Автор: белгили тюлдю
Тюркню Уллу Миллет Меджлисинде ётген Республиканы байрамыны церемониясындан сора президент Мустафа Кемал Ататюрк, премьер-министр Исмет Инёню, меджлис башчысы Кязим Ёзалп, Генерал штабны башчысы маршал Февзи эмда кадргъа кирген башхала Меджлисден чыгъыб келедиле (29 октябрь 1930).
Автор: белгили тюлдю
Тюркню Уллу Миллет Меджлисинде ётген Республиканы байрамыны церемониясындан сора президент Мустафа Кемал Ататюрк, премьер-министр Исмет Инёню, меджлис башчысы Кязим Ёзалп, Генерал штабны башчысы маршал Февзи эмда кадргъа кирген башхала Меджлисден чыгъыб келедиле (29 октябрь 1930).
Автор: белгили тюлдю

2011-06-15 Сурат · Джазыу

Африка континентни эм мийик тауу болгъан Килиманджаро'ну эм мийик тёппеси Кибо'ну (5895 м) хауадан кёрюнюмю. Килиманджаро'ну башха эки тёппеси эсе — Мавензи (5149 м) бла Шира'ды (3962 м). (1 декабрь 2009). Автор: Muhammad Mahdi Karim
Африка континентни эм мийик тауу болгъан Килиманджаро'ну эм мийик тёппеси Кибо'ну (5895 м) хауадан кёрюнюмю. Килиманджаро'ну башха эки тёппеси эсе — Мавензи (5149 м) бла Шира'ды (3962 м). (1 декабрь 2009).
Автор: Muhammad Mahdi Karim
Африка континентни эм мийик тауу болгъан Килиманджаро'ну эм мийик тёппеси Кибо'ну (5895 м) хауадан кёрюнюмю. Килиманджаро'ну башха эки тёппеси эсе — Мавензи (5149 м) бла Шира'ды (3962 м). (1 декабрь 2009).
Автор: Muhammad Mahdi Karim

2011-06-16 Сурат · Джазыу

Халкъла арасы космос станцияны, Endeavour шаттлны экипажына киргенледен бири шаттл бла станция бири биринден айырылгъандан сора этген, фотографиясы (29 май 2011). Автор: NASA
Халкъла арасы космос станцияны, Endeavour шаттлны экипажына киргенледен бири шаттл бла станция бири биринден айырылгъандан сора этген, фотографиясы (29 май 2011).
Автор: NASA
Халкъла арасы космос станцияны, Endeavour шаттлны экипажына киргенледен бири шаттл бла станция бири биринден айырылгъандан сора этген, фотографиясы (29 май 2011).
Автор: NASA

2011-06-17 Сурат · Джазыу

8 джыл болгъан Самуэль Решевский (поляк. Szmul Rzeszewski) Францияда талай шахмат устаны хорлай турады (1920). Автор: Kadel & Herbert, The New York Times photo archive
8 джыл болгъан Самуэль Решевский (поляк. Szmul Rzeszewski) Францияда талай шахмат устаны хорлай турады (1920).
Автор: Kadel & Herbert, The New York Times photo archive
8 джыл болгъан Самуэль Решевский (поляк. Szmul Rzeszewski) Францияда талай шахмат устаны хорлай турады (1920).
Автор: Kadel & Herbert, The New York Times photo archive

2011-06-18 Сурат · Джазыу

Шотландияда Лох-Ломонд кёл. Тузсуз сууну табийгъат къайнагъыды. Иги сакъланнган экосистемасы барды. Артыкъсыз да бек чабакъланы кёб тюрлюлюгю эмда саны тюрленмей кёб заманны сакъланады. (16 декабря 2005). Автор: Abubakr Hussain
Шотландияда Лох-Ломонд кёл. Тузсуз сууну табийгъат къайнагъыды. Иги сакъланнган экосистемасы барды. Артыкъсыз да бек чабакъланы кёб тюрлюлюгю эмда саны тюрленмей кёб заманны сакъланады. (16 декабря 2005).
Автор: Abubakr Hussain
Шотландияда Лох-Ломонд кёл. Тузсуз сууну табийгъат къайнагъыды. Иги сакъланнган экосистемасы барды. Артыкъсыз да бек чабакъланы кёб тюрлюлюгю эмда саны тюрленмей кёб заманны сакъланады. (16 декабря 2005).
Автор: Abubakr Hussain

2011-06-19 Сурат · Джазыу

Канаданы Квебек провинциясыны экинчи эм уллу шахары болгъан Монреалны администрациясы орналгъан тарихли мекям. Автор: David Iliff
Канаданы Квебек провинциясыны экинчи эм уллу шахары болгъан Монреалны администрациясы орналгъан тарихли мекям.
Автор: David Iliff
Канаданы Квебек провинциясыны экинчи эм уллу шахары болгъан Монреалны администрациясы орналгъан тарихли мекям.
Автор: David Iliff

2011-06-20 Сурат · Джазыу

Каир конференцияда Чан Кайши, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль (25 ноябрь, 1943) Къайнакъ: FDR Library
Каир конференцияда Чан Кайши, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль (25 ноябрь, 1943)
Къайнакъ: FDR Library
Каир конференцияда Чан Кайши, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль (25 ноябрь, 1943)
Къайнакъ: FDR Library

2011-06-21 Сурат · Джазыу

Нагасаки шахарны Ураками бёлгесинде Сакамото районну атом бомбалаудан сора кёрюнюмю. 24 сентябрь 1945 джылда Strategic Bombing Survey'ни аулаууну заманында тенгиз джаяу аскерни капралы Линн Уокер (Lynn P. Walker, Jr.) этгенди. Аллында — Каннон Босацу эмда Дзидзо Босацу статуяла, онг джанында Санно Дзиндза'ны (Ground Zero'дан къыбыла-кюнчыгъышха 800 метрде) «Иппонбашира Тории»'си (Бир багъаналы Тории) кёрюнедиле. Арт планда солда — Кинзей Гакуин орта школну Такенокубо кампусу (Ground Zero'дан къыбыла-кюнбатышха 500 метрде, бусагъатда Кассуи лицей), ортада — Широяма миллет школ (Ground Zero'дан кюнбатышха 500 метрде, бусагъатда Широяма башланнгыч школ) кёрюнедиле, артында кёрюннген мийик джер эсе — Ивайа тауду. Автор: Lynn P. Walker, Jr.
Нагасаки шахарны Ураками бёлгесинде Сакамото районну атом бомбалаудан сора кёрюнюмю. 24 сентябрь 1945 джылда Strategic Bombing Survey'ни аулаууну заманында тенгиз джаяу аскерни капралы Линн Уокер (Lynn P. Walker, Jr.) этгенди. Аллында — Каннон Босацу эмда Дзидзо Босацу статуяла, онг джанында Санно Дзиндза'ны (Ground Zero'дан къыбыла-кюнчыгъышха 800 метрде) «Иппонбашира Тории»'си (Бир багъаналы Тории) кёрюнедиле. Арт планда солда — Кинзей Гакуин орта школну Такенокубо кампусу (Ground Zero'дан къыбыла-кюнбатышха 500 метрде, бусагъатда Кассуи лицей), ортада — Широяма миллет школ (Ground Zero'дан кюнбатышха 500 метрде, бусагъатда Широяма башланнгыч школ) кёрюнедиле, артында кёрюннген мийик джер эсе — Ивайа тауду.
Автор: Lynn P. Walker, Jr.
Нагасаки шахарны Ураками бёлгесинде Сакамото районну атом бомбалаудан сора кёрюнюмю. 24 сентябрь 1945 джылда Strategic Bombing Survey'ни аулаууну заманында тенгиз джаяу аскерни капралы Линн Уокер (Lynn P. Walker, Jr.) этгенди. Аллында — Каннон Босацу эмда Дзидзо Босацу статуяла, онг джанында Санно Дзиндза'ны (Ground Zero'дан къыбыла-кюнчыгъышха 800 метрде) «Иппонбашира Тории»'си (Бир багъаналы Тории) кёрюнедиле. Арт планда солда — Кинзей Гакуин орта школну Такенокубо кампусу (Ground Zero'дан къыбыла-кюнбатышха 500 метрде, бусагъатда Кассуи лицей), ортада — Широяма миллет школ (Ground Zero'дан кюнбатышха 500 метрде, бусагъатда Широяма башланнгыч школ) кёрюнедиле, артында кёрюннген мийик джер эсе — Ивайа тауду.
Автор: Lynn P. Walker, Jr.

2011-06-22 Сурат · Джазыу

Сан-Францискону Къытай тийресинде орналгъан бир парк болгъан Портсмут-скверни (Portsmouth Square) 1851 джылдагъы кёрюнюмю. Американ-мексикан къазауатны заманында Йерба-Буенагъа биринчи АБШ-ны байрагъын такъгъан USS Portsmouth (1843) шлюпну экипажыны сыйы ючюн паркга кемени аты берилгенди. Автор: белгили тюлдю
Сан-Францискону Къытай тийресинде орналгъан бир парк болгъан Портсмут-скверни (Portsmouth Square) 1851 джылдагъы кёрюнюмю. Американ-мексикан къазауатны заманында Йерба-Буенагъа биринчи АБШ-ны байрагъын такъгъан USS Portsmouth (1843) шлюпну экипажыны сыйы ючюн паркга кемени аты берилгенди.
Автор: белгили тюлдю

Сан-Францискону Къытай тийресинде орналгъан бир парк болгъан Портсмут-скверни (Portsmouth Square) 1851 джылдагъы кёрюнюмю. Американ-мексикан къазауатны заманында Йерба-Буенагъа биринчи АБШ-ны байрагъын такъгъан USS Portsmouth (1843) шлюпну экипажыны сыйы ючюн паркга кемени аты берилгенди.


Автор: белгили тюлдю

2011-06-23 Сурат · Джазыу

Босния бла Герцеговинада Герцеговина бёлгесини эм уллу шахары эмда Босния бла Герцеговинаны Федерациясына кирген Герцеговина-Неретва кантонну административ аралыгъы болгъан Мостар шахарны Коске Мехмет-пашаны межгитинден панорама кёрюнюмю. Ортасында Мостар кёпюр кёрюнеди (2007). Автор: Ramirez HUN
Босния бла Герцеговинада Герцеговина бёлгесини эм уллу шахары эмда Босния бла Герцеговинаны Федерациясына кирген Герцеговина-Неретва кантонну административ аралыгъы болгъан Мостар шахарны Коске Мехмет-пашаны межгитинден панорама кёрюнюмю. Ортасында Мостар кёпюр кёрюнеди (2007).
Автор: Ramirez HUN
Босния бла Герцеговинада Герцеговина бёлгесини эм уллу шахары эмда Босния бла Герцеговинаны Федерациясына кирген Герцеговина-Неретва кантонну административ аралыгъы болгъан Мостар шахарны Коске Мехмет-пашаны межгитинден панорама кёрюнюмю. Ортасында Мостар кёпюр кёрюнеди (2007).
Автор: Ramirez HUN

2011-06-24 Сурат · Джазыу

Порту шахарны эм Дору сууну Вила-Нова-ди-Гая'дан кёрюнюмю. Сууну ёзенинде Рабело (Barco Rabelo) деген адет къайыкъла эмда Порту бла Вила-Нова-ди-Гая'ны бир-бирлерине байлагъан I Дон Луисни кёпюрю (Ponte Dom Luís I) кёрюнеди. 1996 джылда Centre historique de Porto ат бла ЮНЕСКО-ну Дунияны байлыкъларыны тизмесине киргенди. Автор: Olegivvit
Порту шахарны эм Дору сууну Вила-Нова-ди-Гая'дан кёрюнюмю. Сууну ёзенинде Рабело (Barco Rabelo) деген адет къайыкъла эмда Порту бла Вила-Нова-ди-Гая'ны бир-бирлерине байлагъан I Дон Луисни кёпюрю (Ponte Dom Luís I) кёрюнеди. 1996 джылда Centre historique de Porto ат бла ЮНЕСКО-ну Дунияны байлыкъларыны тизмесине киргенди.
Автор: Olegivvit
Порту шахарны эм Дору сууну Вила-Нова-ди-Гая'дан кёрюнюмю. Сууну ёзенинде Рабело (Barco Rabelo) деген адет къайыкъла эмда Порту бла Вила-Нова-ди-Гая'ны бир-бирлерине байлагъан I Дон Луисни кёпюрю (Ponte Dom Luís I) кёрюнеди. 1996 джылда Centre historique de Porto ат бла ЮНЕСКО-ну Дунияны байлыкъларыны тизмесине киргенди.
Автор: Olegivvit

2011-06-25 Сурат · Джазыу

Каса Мила (Casa Milà), 1906-1910 джылланы арасында Антонио Гаудини проектине кёре этилген мекям болуб 1984 джылда ЮНЕСКО-ну Дуния байлыкъларыны тизмесине къошулгъанды. (Пасео де Грасиа орам, Эшампле, Барселона). Автор: Diliff
Каса Мила (Casa Milà), 1906-1910 джылланы арасында Антонио Гаудини проектине кёре этилген мекям болуб 1984 джылда ЮНЕСКО-ну Дуния байлыкъларыны тизмесине къошулгъанды. (Пасео де Грасиа орам, Эшампле, Барселона).
Автор: Diliff
Каса Мила (Casa Milà), 1906-1910 джылланы арасында Антонио Гаудини проектине кёре этилген мекям болуб 1984 джылда ЮНЕСКО-ну Дуния байлыкъларыны тизмесине къошулгъанды. (Пасео де Грасиа орам, Эшампле, Барселона).
Автор: Diliff

2011-06-26 Сурат · Джазыу

Нью-Йоркну Бруклин району 1879 джылда, сол джанында Бруклин кёпюр, онг джанында Говернорс айрымкан кёрюнеди (Currier and Ives, 1879). Автор: Currier and Ives
Нью-Йоркну Бруклин району 1879 джылда, сол джанында Бруклин кёпюр, онг джанында Говернорс айрымкан кёрюнеди (Currier and Ives, 1879).
Автор: Currier and Ives
Нью-Йоркну Бруклин району 1879 джылда, сол джанында Бруклин кёпюр, онг джанында Говернорс айрымкан кёрюнеди (Currier and Ives, 1879).
Автор: Currier and Ives

2011-06-27 Сурат · Джазыу

Темза сууну, Лондонну Ламбет бла Вестминстер районларыны арасында баргъаныны, кюнбатышына кёрюнюмю. Лондон Кёз деген къараучу чарх солда эмда Вестминстер къала онгда кёрюнеди. Темза, узунлугъу бла Ингилизни экинчи суууду эмда Лодонну юсю бла баргъан кесеги ючюн бек магъаналыды, бу кесек агъымыны гитче кесеги болгъанлыкъгъа. Тургъан джерини стратегиялыгъы, аны уникал физика эмда политика чек этгенди, эмда аны себебли суу британ тарихни кёб болгъан затыны ортасында болгъанды. Автор: David Iliff
Темза сууну, Лондонну Ламбет бла Вестминстер районларыны арасында баргъаныны, кюнбатышына кёрюнюмю. Лондон Кёз деген къараучу чарх солда эмда Вестминстер къала онгда кёрюнеди. Темза, узунлугъу бла Ингилизни экинчи суууду эмда Лодонну юсю бла баргъан кесеги ючюн бек магъаналыды, бу кесек агъымыны гитче кесеги болгъанлыкъгъа. Тургъан джерини стратегиялыгъы, аны уникал физика эмда политика чек этгенди, эмда аны себебли суу британ тарихни кёб болгъан затыны ортасында болгъанды.
Автор: David Iliff
Темза сууну, Лондонну Ламбет бла Вестминстер районларыны арасында баргъаныны, кюнбатышына кёрюнюмю. Лондон Кёз деген къараучу чарх солда эмда Вестминстер къала онгда кёрюнеди. Темза, узунлугъу бла Ингилизни экинчи суууду эмда Лодонну юсю бла баргъан кесеги ючюн бек магъаналыды, бу кесек агъымыны гитче кесеги болгъанлыкъгъа. Тургъан джерини стратегиялыгъы, аны уникал физика эмда политика чек этгенди, эмда аны себебли суу британ тарихни кёб болгъан затыны ортасында болгъанды.
Автор: David Iliff

2011-06-28 Сурат · Джазыу

Норвегияны ишчи партиясыны тамадасы эмда Норвегияны премьер-министри Йенс Столтенберг (3 июнь 2009). Автор: David Levy
Норвегияны ишчи партиясыны тамадасы эмда Норвегияны премьер-министри Йенс Столтенберг (3 июнь 2009).
Автор: David Levy
Норвегияны ишчи партиясыны тамадасы эмда Норвегияны премьер-министри Йенс Столтенберг (3 июнь 2009).
Автор: David Levy

2011-06-29 Сурат · Джазыу

Сан-Францискону шахар ортасына джууукълашхан тубан, сол джанында Буэна Виста Парк бла Долорес Парк кёрюнедиле. Онг джанындагъы баш орам эсе — Маркет-стритди. Фотография Твин Пикс таба джанына этилгенди. Автор: Mbz1
Сан-Францискону шахар ортасына джууукълашхан тубан, сол джанында Буэна Виста Парк бла Долорес Парк кёрюнедиле. Онг джанындагъы баш орам эсе — Маркет-стритди. Фотография Твин Пикс таба джанына этилгенди.
Автор: Mbz1
Сан-Францискону шахар ортасына джууукълашхан тубан, сол джанында Буэна Виста Парк бла Долорес Парк кёрюнедиле. Онг джанындагъы баш орам эсе — Маркет-стритди. Фотография Твин Пикс таба джанына этилгенди.
Автор: Mbz1

2011-06-30 Сурат · Джазыу

Лондонну шахар аралыгъы Ситиде орналгъан эмда Ингилизни Клисасыны аралыгъы болгъан Сыйлы Павелни кафедрал клисасыны тыш кёрюнюмю. Бусагъатдагъы клиса, 1666 джылда Уллу лондан ёртенден сора Кристофер Рен джангыдан ишлерге джарашдырыб 1710 джылда тамамланнган барокко архитектураны мисалыды (3 январь 2010). Автор: Diliff
Лондонну шахар аралыгъы Ситиде орналгъан эмда Ингилизни Клисасыны аралыгъы болгъан Сыйлы Павелни кафедрал клисасыны тыш кёрюнюмю. Бусагъатдагъы клиса, 1666 джылда Уллу лондан ёртенден сора Кристофер Рен джангыдан ишлерге джарашдырыб 1710 джылда тамамланнган барокко архитектураны мисалыды (3 январь 2010).
Автор: Diliff
Лондонну шахар аралыгъы Ситиде орналгъан эмда Ингилизни Клисасыны аралыгъы болгъан Сыйлы Павелни кафедрал клисасыны тыш кёрюнюмю. Бусагъатдагъы клиса, 1666 джылда Уллу лондан ёртенден сора Кристофер Рен джангыдан ишлерге джарашдырыб 1710 джылда тамамланнган барокко архитектураны мисалыды (3 январь 2010).
Автор: Diliff