Контентге кёч

Шаблон:Potd/2011-04

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011-04-1 Сурат · Джазыу

Рамаллада джашагъан бир палестиналы юйюрню 1900 бла 1910 джылланы арасында этилген фотографиясы.
Рамаллада джашагъан бир палестиналы юйюрню 1900 бла 1910 джылланы арасында этилген фотографиясы.
Рамаллада джашагъан бир палестиналы юйюрню 1900 бла 1910 джылланы арасында этилген фотографиясы.

2011-04-2 Сурат · Джазыу

2011-04-3 Сурат · Джазыу

Томас Алва Эдисон бла биринчи къурагъан фонографларындан бири (1877-1878). Суратны этген — Levin C. Handy
Томас Алва Эдисон бла биринчи къурагъан фонографларындан бири (1877-1878).
Суратны этген — Levin C. Handy
Томас Алва Эдисон бла биринчи къурагъан фонографларындан бири (1877-1878).
Суратны этген — Levin C. Handy

2011-04-4 Сурат · Джазыу

Тюркде Аланья шахарны гаванына кеме киреди
Тюркде Аланья шахарны гаванына кеме киреди
Тюркде Аланья шахарны гаванына кеме киреди

2011-04-5 Сурат · Джазыу

Адамны кёзю
Адамны кёзю
Адамны кёзю

2011-04-6 Сурат · Джазыу

2011-04-7 Сурат · Джазыу

2011-04-8 Сурат · Джазыу

Бир кюнлюк джюджек
Бир кюнлюк джюджек
Бир кюнлюк джюджек

2011-04-9 Сурат · Джазыу

Букингем къала, патчах юйюрню Бирлешген Патчахлыкъны ара шахары Лондонда резиденциясы. Сол джанында Викторияны Мемориалы (Къанатлы алтын тиширыуну статуясы) кёрюнеди.
Букингем къала, патчах юйюрню Бирлешген Патчахлыкъны ара шахары Лондонда резиденциясы. Сол джанында Викторияны Мемориалы (Къанатлы алтын тиширыуну статуясы) кёрюнеди.
Букингем къала, патчах юйюрню Бирлешген Патчахлыкъны ара шахары Лондонда резиденциясы. Сол джанында Викторияны Мемориалы (Къанатлы алтын тиширыуну статуясы) кёрюнеди.

2011-04-10 Сурат · Джазыу

АБШ-да Аскер-тенгиз академияда дипломла бериу церемония, адетге кёре студентле бёрклерин кёкге атадыла (Аннаполис, Мэриленд штат, 27 май 2005)
АБШ-да Аскер-тенгиз академияда дипломла бериу церемония, адетге кёре студентле бёрклерин кёкге атадыла (Аннаполис, Мэриленд штат, 27 май 2005)
АБШ-да Аскер-тенгиз академияда дипломла бериу церемония, адетге кёре студентле бёрклерин кёкге атадыла (Аннаполис, Мэриленд штат, 27 май 2005)

2011-04-11 Сурат · Джазыу

Берлинде Рейхстаг мекямны кюнбатышдан кёрюнюмю, кюн бата тургъан сагъатда.
Берлинде Рейхстаг мекямны кюнбатышдан кёрюнюмю, кюн бата тургъан сагъатда.
Берлинде Рейхстаг мекямны кюнбатышдан кёрюнюмю, кюн бата тургъан сагъатда.

2011-04-12 Сурат · Джазыу

Австралияда эски ат арба.
Австралияда эски ат арба.
Австралияда эски ат арба.

2011-04-13 Сурат · Джазыу

2011-04-14 Сурат · Джазыу

Диаметри 15 сантиметрге джууукъ болгъан плазма тобну видеосу.
Диаметри 15 сантиметрге джууукъ болгъан плазма тобну видеосу.

2011-04-15 Сурат · Джазыу

Амстердамдагъы Амстел сууну джагъасында орналгъан Амстел къонакъ юй. Суратны этген: Massimo Catarinella
Амстердамдагъы Амстел сууну джагъасында орналгъан Амстел къонакъ юй.
Суратны этген: Massimo Catarinella

Амстердамдагъы Амстел сууну джагъасында орналгъан Амстел къонакъ юй.

Суратны этген: Massimo Catarinella

2011-04-16 Сурат · Джазыу

Европаны 1923 джылда кърал чеклерин кёргюзтген карта. Сагъат бёлгеле бла тенгиз джолла да кёргюзюледиле. Картаны автору: George Washington Bacon
Европаны 1923 джылда кърал чеклерин кёргюзтген карта. Сагъат бёлгеле бла тенгиз джолла да кёргюзюледиле.
Картаны автору: George Washington Bacon
Европаны 1923 джылда кърал чеклерин кёргюзтген карта. Сагъат бёлгеле бла тенгиз джолла да кёргюзюледиле.
Картаны автору: George Washington Bacon

2011-04-17 Сурат · Джазыу

Американы Конфедератив Штатларыны генералы Роберт Ли, генерал Улисс Грант'ха табдырылгъанындан сора бир талай кюнден.
Американы Конфедератив Штатларыны генералы Роберт Ли, генерал Улисс Грант'ха табдырылгъанындан сора бир талай кюнден.
Американы Конфедератив Штатларыны генералы Роберт Ли, генерал Улисс Грант'ха табдырылгъанындан сора бир талай кюнден.

2011-04-18 Сурат · Джазыу

2011-04-19 Сурат · Джазыу

Новский ачыкъ богъазны юсю бла джангы Масленица кёпюр (Хорватия)
Новский ачыкъ богъазны юсю бла джангы Масленица кёпюр (Хорватия)
Новский ачыкъ богъазны юсю бла джангы Масленица кёпюр (Хорватия)

2011-04-20 Сурат · Джазыу

Текелемюйюзлени бир тюрлюсю
Текелемюйюзлени бир тюрлюсю
Текелемюйюзлени бир тюрлюсю

2011-04-21 Сурат · Джазыу

Стаканны ичинде суу чайкъалыу
Стаканны ичинде суу чайкъалыу
Стаканны ичинде суу чайкъалыу

2011-04-22 Сурат · Джазыу

Джаш эркек киштик (Португалия)
Джаш эркек киштик (Португалия)
Джаш эркек киштик (Португалия)

2011-04-23 Сурат · Джазыу

2011-04-24 Сурат · Джазыу

Делос айрымканда (Греция) асланладан тапхыр
Делос айрымканда (Греция) асланладан тапхыр
Делос айрымканда (Греция) асланладан тапхыр

2011-04-25 Сурат · Джазыу

Джел тирмен (Алтен, Нидерландла)
Джел тирмен (Алтен, Нидерландла)
Джел тирмен (Алтен, Нидерландла)

2011-04-26 Сурат · Джазыу

Танзанияны де-факто ара шахары Дар-эс-Саламны аралыгъыны кёрюнюмю (май, 2009).
Танзанияны де-факто ара шахары Дар-эс-Саламны аралыгъыны кёрюнюмю (май, 2009).
Танзанияны де-факто ара шахары Дар-эс-Саламны аралыгъыны кёрюнюмю (май, 2009).

2011-04-27 Сурат · Джазыу

Скрипкала юйюрюнден тёрт къыллы эмда бас тауушлу инструмент болгъан виолончель.
Скрипкала юйюрюнден тёрт къыллы эмда бас тауушлу инструмент болгъан виолончель.
Скрипкала юйюрюнден тёрт къыллы эмда бас тауушлу инструмент болгъан виолончель.

2011-04-28 Сурат · Джазыу

Gem 4/4 802 электротепловоз тебериб баргъан тылпыуда ишлеген Xrotd 9213 къар ариулаучу. Лаго-Бьянко кёлню къатындагъы Бернина темир джол (Граубюнден кантон, Швейцария)
Gem 4/4 802 электротепловоз тебериб баргъан тылпыуда ишлеген Xrotd 9213 къар ариулаучу. Лаго-Бьянко кёлню къатындагъы Бернина темир джол (Граубюнден кантон, Швейцария)
Gem 4/4 802 электротепловоз тебериб баргъан тылпыуда ишлеген Xrotd 9213 къар ариулаучу. Лаго-Бьянко кёлню къатындагъы Бернина темир джол (Граубюнден кантон, Швейцария)

2011-04-29 Сурат · Джазыу

Францияны ара шахары Парижни символларындан бири болгъан Хорлам мустукну (Триумфлу арканы) кечеде кёрюнюмю
Францияны ара шахары Парижни символларындан бири болгъан Хорлам мустукну (Триумфлу арканы) кечеде кёрюнюмю
Францияны ара шахары Парижни символларындан бири болгъан Хорлам мустукну (Триумфлу арканы) кечеде кёрюнюмю

2011-04-30 Сурат · Джазыу

Атмосфераны баш къатлары
Атмосфераны баш къатлары
Атмосфераны баш къатлары