Шаблон:Potd/2011-03

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011-03-1 Сурат · Джазыу

Бир джыллыкъ чёблеу (лат. Helianthus Annuus) — чыкъгъан джери Америка болгъан уллу чакъгъан битим
Бир джыллыкъ чёблеу (лат. Helianthus Annuus) — чыкъгъан джери Америка болгъан уллу чакъгъан битим
Бир джыллыкъ чёблеу (лат. Helianthus Annuus) — чыкъгъан джери Америка болгъан уллу чакъгъан битим

2011-03-2 Сурат · Джазыу

Брегенцервальддагъы (Австрия) Дидамскопф тёппеден панорама кёрюнюм
Брегенцервальддагъы (Австрия) Дидамскопф тёппеден панорама кёрюнюм
Брегенцервальддагъы (Австрия) Дидамскопф тёппеден панорама кёрюнюм

2011-03-3 Сурат · Джазыу

Софияда (Болгария) Александр Невскийни эсгертме клисасы
Софияда (Болгария) Александр Невскийни эсгертме клисасы
Софияда (Болгария) Александр Невскийни эсгертме клисасы

2011-03-4 Сурат · Джазыу

Боло Музейде Amiga 1000 энчи компьютер (Лозанна, Швейцария)
Боло Музейде Amiga 1000 энчи компьютер (Лозанна, Швейцария)
Боло Музейде Amiga 1000 энчи компьютер (Лозанна, Швейцария)

2011-03-5 Сурат · Джазыу

Ат нал, Колорадо сууну меандры
Ат нал, Колорадо сууну меандры
Ат нал, Колорадо сууну меандры

2011-03-6 Сурат · Джазыу

Къурт-къумурсха тутуб тургъан тёппели чыпчыкъ
Къурт-къумурсха тутуб тургъан тёппели чыпчыкъ
Къурт-къумурсха тутуб тургъан тёппели чыпчыкъ

2011-03-7 Сурат · Джазыу

Limosa fedoa чыпчыкъ Сан-Диегону пляжында (Калифорния)
Limosa fedoa чыпчыкъ Сан-Диегону пляжында (Калифорния)
Limosa fedoa чыпчыкъ Сан-Диегону пляжында (Калифорния)

2011-03-8 Сурат · Джазыу

Петрифайд-Форест миллет паркдагъы «Вигвамла» (АБШ)
Петрифайд-Форест миллет паркдагъы «Вигвамла» (АБШ)
Петрифайд-Форест миллет паркдагъы «Вигвамла» (АБШ)

2011-03-9 Сурат · Джазыу

2011-03-10 Сурат · Джазыу

Соомаа миллет паркдагъы (Эстония) Куресоо мырдыны башы бла баргъан кюмюш булутла
Соомаа миллет паркдагъы (Эстония) Куресоо мырдыны башы бла баргъан кюмюш булутла
Соомаа миллет паркдагъы (Эстония) Куресоо мырдыны башы бла баргъан кюмюш булутла

2011-03-11 Сурат · Джазыу

Сары бояулу «Джангы джыл нызы» деген быргъылы кёбкъыллы тенгиз къурт (лат. Spirobranchus giganteus)
Сары бояулу «Джангы джыл нызы» деген быргъылы кёбкъыллы тенгиз къурт (лат. Spirobranchus giganteus)
Сары бояулу «Джангы джыл нызы» деген быргъылы кёбкъыллы тенгиз къурт (лат. Spirobranchus giganteus)

2011-03-12 Сурат · Джазыу

Баварияда Нойшванштайн къала реконструкциядан сора (фотохром басма, 1890 эмда 1905 джылланы арасы)
Баварияда Нойшванштайн къала реконструкциядан сора (фотохром басма, 1890 эмда 1905 джылланы арасы)
Баварияда Нойшванштайн къала реконструкциядан сора (фотохром басма, 1890 эмда 1905 джылланы арасы)

2011-03-13 Сурат · Джазыу

Ибн-Тулунну межгитини бурулуб чыкъгъан басхычлы минарети (Каир, Мисир)
Ибн-Тулунну межгитини бурулуб чыкъгъан басхычлы минарети (Каир, Мисир)
Ибн-Тулунну межгитини бурулуб чыкъгъан басхычлы минарети (Каир, Мисир)

2011-03-14 Сурат · Джазыу

Bolinus cornutus моллюскну раковинасы тюрлю-тюрлю ракурсладан
Bolinus cornutus моллюскну раковинасы тюрлю-тюрлю ракурсладан
Bolinus cornutus моллюскну раковинасы тюрлю-тюрлю ракурсладан

2011-03-15 Сурат · Джазыу

Calocera viscosa атлы агарик тошлакъ
Calocera viscosa атлы агарик тошлакъ
Calocera viscosa атлы агарик тошлакъ

2011-03-16 Сурат · Джазыу

АБШ-ны ара шахары Вашингтонда «От юйю» деген чууана.
АБШ-ны ара шахары Вашингтонда «От юйю» деген чууана.
АБШ-ны ара шахары Вашингтонда «От юйю» деген чууана.

2011-03-17 Сурат · Джазыу

Къартчыгъаланы юйюрюнден Gypaetus barbatus атлы къанатлы
Къартчыгъаланы юйюрюнден Gypaetus barbatus атлы къанатлы
Къартчыгъаланы юйюрюнден Gypaetus barbatus атлы къанатлы

2011-03-18 Сурат · Джазыу

2011-03-19 Сурат · Джазыу

Сатурнну эм уллу спутниги Титан
Сатурнну эм уллу спутниги Титан
Сатурнну эм уллу спутниги Титан

2011-03-20 Сурат · Джазыу

Афалина (неда уллу дельфин), океанлы дельфинлени юйюрюнден дунияны бютеу океанларында тюбеген дельфин
Афалина (неда уллу дельфин), океанлы дельфинлени юйюрюнден дунияны бютеу океанларында тюбеген дельфин
Афалина (неда уллу дельфин), океанлы дельфинлени юйюрюнден дунияны бютеу океанларында тюбеген дельфин

2011-03-21 Сурат · Джазыу

Нагоя керменни уллу къаласы эмда гитче къаласы. Экинчи дуния къазауатны кёзюуюнде АБШ-ны аскер-хауа кючлери бамбалагъанында джаннган кермен, 1957 джылда джангыдан ишленнгенди (Япония)
Нагоя керменни уллу къаласы эмда гитче къаласы. Экинчи дуния къазауатны кёзюуюнде АБШ-ны аскер-хауа кючлери бамбалагъанында джаннган кермен, 1957 джылда джангыдан ишленнгенди (Япония)
Нагоя керменни уллу къаласы эмда гитче къаласы. Экинчи дуния къазауатны кёзюуюнде АБШ-ны аскер-хауа кючлери бамбалагъанында джаннган кермен, 1957 джылда джангыдан ишленнгенди (Япония)

2011-03-22 Сурат · Джазыу

Санада (Йемен) 1986 джыл сатыб алыннган джамбия бычакъ. Ауузу къурчдан этилгенди, сабы уа — къаты агъачдан
Санада (Йемен) 1986 джыл сатыб алыннган джамбия бычакъ. Ауузу къурчдан этилгенди, сабы уа — къаты агъачдан
Санада (Йемен) 1986 джыл сатыб алыннган джамбия бычакъ. Ауузу къурчдан этилгенди, сабы уа — къаты агъачдан

2011-03-23 Сурат · Джазыу

Американ аскерчи M4 автоматдан ата турады
Американ аскерчи M4 автоматдан ата турады
Американ аскерчи M4 автоматдан ата турады

2011-03-24 Сурат · Джазыу

2011-03-25 Сурат · Джазыу

Бабируссаны (Babyrousa babyrussa) эркегини баш сюеги
Бабируссаны (Babyrousa babyrussa) эркегини баш сюеги
Бабируссаны (Babyrousa babyrussa) эркегини баш сюеги

2011-03-26 Сурат · Джазыу

Швейцар Альплада Брайтхорн тау, ал планда — Gentiána гокка
Швейцар Альплада Брайтхорн тау, ал планда — Gentiána гокка
Швейцар Альплада Брайтхорн тау, ал планда — Gentiána гокка

2011-03-27 Сурат · Джазыу

Дунияда биринчи атом бомба сынау — «Тринити». Детонациядан сора 0.016 секунд озгъанлай. От шарны ёлчеми — 200 метр чакълы бирди.
Дунияда биринчи атом бомба сынау — «Тринити». Детонациядан сора 0.016 секунд озгъанлай. От шарны ёлчеми — 200 метр чакълы бирди.
Дунияда биринчи атом бомба сынау — «Тринити». Детонациядан сора 0.016 секунд озгъанлай. От шарны ёлчеми — 200 метр чакълы бирди.

2011-03-28 Сурат · Джазыу

Атлантада (Джорджия, АБШ) аквариумда эркек кит акула
Атлантада (Джорджия, АБШ) аквариумда эркек кит акула
Атлантада (Джорджия, АБШ) аквариумда эркек кит акула

2011-03-29 Сурат · Джазыу

«Къыйналгъан» (Осирисни джылауун эте тургъан Исида болургъа боллукъду). XVIII династияны кёзюуюнден боялгъан терракотадан статуячыкъ. Лувр
«Къыйналгъан» (Осирисни джылауун эте тургъан Исида болургъа боллукъду). XVIII династияны кёзюуюнден боялгъан терракотадан статуячыкъ. Лувр
«Къыйналгъан» (Осирисни джылауун эте тургъан Исида болургъа боллукъду). XVIII династияны кёзюуюнден боялгъан терракотадан статуячыкъ. Лувр

2011-03-30 Сурат · Джазыу

2011-03-31 Сурат · Джазыу

Укуланы юйюрюнден бир къанатлы (лат. Strix aluco)
Укуланы юйюрюнден бир къанатлы (лат. Strix aluco)
Укуланы юйюрюнден бир къанатлы (лат. Strix aluco)