Контентге кёч

Шаблон:Potd/2014-12

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014-12-1 Сурат · Джазыу

Требин’де (Босния бла Герцеговина) Арслаганич’ни кёпюрю
Требин’де (Босния бла Герцеговина) Арслаганич’ни кёпюрю
Требин’де (Босния бла Герцеговина) Арслаганич’ни кёпюрю

2014-12-2 Сурат · Джазыу

Камиль Лефевр. «Скульптор» (1896).
Камиль Лефевр. «Скульптор» (1896).
Камиль Лефевр. «Скульптор» (1896).

2014-12-3 Сурат · Джазыу

Александр Вобоам этген эки къатлы гитара (Париж, 1690)
Александр Вобоам этген эки къатлы гитара (Париж, 1690)
Александр Вобоам этген эки къатлы гитара (Париж, 1690)

2014-12-4 Сурат · Джазыу

Дюльмен’ни къатында Рёддер элде «Чычхан амбар»
Дюльмен’ни къатында Рёддер элде «Чычхан амбар»
Дюльмен’ни къатында Рёддер элде «Чычхан амбар»

2014-12-5 Сурат · Джазыу

Индиялы актёрла сахнагъа чыгъарларыны аллы бла бетлерине грим саладыла
Индиялы актёрла сахнагъа чыгъарларыны аллы бла бетлерине грим саладыла
Индиялы актёрла сахнагъа чыгъарларыны аллы бла бетлерине грим саладыла

2014-12-6 Сурат · Джазыу

Европаны роллеркейден чемпионатында Германияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Кевин Каршау (тоб бла) бла Италияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Давид Мотаран’ны бирден бирге кюрешиулери
Европаны роллеркейден чемпионатында Германияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Кевин Каршау (тоб бла) бла Италияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Давид Мотаран’ны бирден бирге кюрешиулери
Европаны роллеркейден чемпионатында Германияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Кевин Каршау (тоб бла) бла Италияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Давид Мотаран’ны бирден бирге кюрешиулери

2014-12-7 Сурат · Джазыу

Къызыл сабакълы алтын чичек неда къызыл сабакълы энотера (Oenothera rubricaulis)
Къызыл сабакълы алтын чичек неда къызыл сабакълы энотера (Oenothera rubricaulis)
Къызыл сабакълы алтын чичек неда къызыл сабакълы энотера (Oenothera rubricaulis)

2014-12-8 Сурат · Джазыу

2014-12-9 Сурат · Джазыу

2014-12-10 Сурат · Джазыу

2014-12-11 Сурат · Джазыу

Й.-М. Роттмайр. Мельк аббатлыкъны кафедрал клисасында сарокко стилли фрескала (1716-22).
Й.-М. Роттмайр. Мельк аббатлыкъны кафедрал клисасында сарокко стилли фрескала (1716-22).
Й.-М. Роттмайр. Мельк аббатлыкъны кафедрал клисасында сарокко стилли фрескала (1716-22).

2014-12-12 Сурат · Джазыу

Хампи’де (Индия) буруннгу «тепсеую къызланы джууунуучу джерлери»
Хампи’де (Индия) буруннгу «тепсеую къызланы джууунуучу джерлери»
Хампи’де (Индия) буруннгу «тепсеую къызланы джууунуучу джерлери»

2014-12-13 Сурат · Джазыу

Кюнчыгъыш Джангы Британия’да джашагъан бир киши туудугъу бла
Кюнчыгъыш Джангы Британия’да джашагъан бир киши туудугъу бла
Кюнчыгъыш Джангы Британия’да джашагъан бир киши туудугъу бла

2014-12-14 Сурат · Джазыу

Виборг’да (Дания) чыракъдиод иллюминация
Виборг’да (Дания) чыракъдиод иллюминация
Виборг’да (Дания) чыракъдиод иллюминация

2014-12-15 Сурат · Джазыу

Мадрид’деги Пуэрта-дель-Соль майданда джасалгъан назы терекни ичи
Мадрид’деги Пуэрта-дель-Соль майданда джасалгъан назы терекни ичи
Мадрид’деги Пуэрта-дель-Соль майданда джасалгъан назы терекни ичи

2014-12-16 Сурат · Джазыу

Кърымда Къарылгъач уя
Кърымда Къарылгъач уя
Кърымда Къарылгъач уя

2014-12-17 Сурат · Джазыу

Шош океан бла Индий океанны ара кесеклеринде эм Кариб тенгизде джашагъан Tripedalia cystophora кубомедуза
Шош океан бла Индий океанны ара кесеклеринде эм Кариб тенгизде джашагъан Tripedalia cystophora кубомедуза
Шош океан бла Индий океанны ара кесеклеринде эм Кариб тенгизде джашагъан Tripedalia cystophora кубомедуза

2014-12-18 Сурат · Джазыу

Ван де Вельде Кичи. «Голланд кемеле штилде» (1665).
Ван де Вельде Кичи. «Голланд кемеле штилде» (1665).
Ван де Вельде Кичи. «Голланд кемеле штилде» (1665).

2014-12-19 Сурат · Джазыу

Джез мынчакъла (б. э. дери XVIII-XVII ёмюрле).
Джез мынчакъла (б. э. дери XVIII-XVII ёмюрле).
Джез мынчакъла (б. э. дери XVIII-XVII ёмюрле).

2014-12-20 Сурат · Джазыу

Тимна ёзенде тау къалгъаны, Израиль
Тимна ёзенде тау къалгъаны, Израиль
Тимна ёзенде тау къалгъаны, Израиль

2014-12-21 Сурат · Джазыу

Рокбрен’де Орб сууну ёзенинде дуппурла эм джюзюм бачхала (Эро, Франция)
Рокбрен’де Орб сууну ёзенинде дуппурла эм джюзюм бачхала (Эро, Франция)
Рокбрен’де Орб сууну ёзенинде дуппурла эм джюзюм бачхала (Эро, Франция)

2014-12-22 Сурат · Джазыу

Торбете-Хейдерие’де (Иран) шафран джыйыучула
Торбете-Хейдерие’де (Иран) шафран джыйыучула
Торбете-Хейдерие’де (Иран) шафран джыйыучула

2014-12-23 Сурат · Джазыу

Тазалыгъы 99,9 % болгъан электролитикалы рафинация этилген кобальт пластинала. Тенглешдирир ючюн 99,8 % тазалыгъы бла 1 см³ объёмлу кобальт кубчукъ салыннганды
Тазалыгъы 99,9 % болгъан электролитикалы рафинация этилген кобальт пластинала. Тенглешдирир ючюн 99,8 % тазалыгъы бла 1 см³ объёмлу кобальт кубчукъ салыннганды
Тазалыгъы 99,9 % болгъан электролитикалы рафинация этилген кобальт пластинала. Тенглешдирир ючюн 99,8 % тазалыгъы бла 1 см³ объёмлу кобальт кубчукъ салыннганды

2014-12-24 Сурат · Джазыу

Сербияда рождествогъа джасалгъан тепси
Сербияда рождествогъа джасалгъан тепси
Сербияда рождествогъа джасалгъан тепси

2014-12-25 Сурат · Джазыу

Берлин’деги Брайтшайдплац’да рождество джармалыкъ
Берлин’деги Брайтшайдплац’да рождество джармалыкъ
Берлин’деги Брайтшайдплац’да рождество джармалыкъ

2014-12-26 Сурат · Джазыу

Москва’да «Москва-Сити» халкъла арасы саудюгер аралыкъны ишлениую, 2008 джылны марты
Москва’да «Москва-Сити» халкъла арасы саудюгер аралыкъны ишлениую, 2008 джылны марты
Москва’да «Москва-Сити» халкъла арасы саудюгер аралыкъны ишлениую, 2008 джылны марты

2014-12-27 Сурат · Джазыу

Тюз агъач къоян (Sciurus vulgaris)
Тюз агъач къоян (Sciurus vulgaris)
Тюз агъач къоян (Sciurus vulgaris)

2014-12-28 Сурат · Джазыу

Ашхам къарангы кёкню фонунда Консуэгра’да (Испания) джел тирменле
Ашхам къарангы кёкню фонунда Консуэгра’да (Испания) джел тирменле
Ашхам къарангы кёкню фонунда Консуэгра’да (Испания) джел тирменле

2014-12-29 Сурат · Джазыу

Шимал тенгизни джагъасы штормну заманында
Шимал тенгизни джагъасы штормну заманында
Шимал тенгизни джагъасы штормну заманында

2014-12-30 Сурат · Джазыу

Плазма лампаны башындан кёрюнюмю
Плазма лампаны башындан кёрюнюмю
Плазма лампаны башындан кёрюнюмю

2014-12-31 Сурат · Джазыу

Сан-Паулу’да Луз темир джол станция
Сан-Паулу’да Луз темир джол станция
Сан-Паулу’да Луз темир джол станция