Шаблон:Potd/2014-10

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014-10-1 Сурат · Джазыу

Меэникунно ландшафт заповедникде (Эстония) наратлы чегетчик
Меэникунно ландшафт заповедникде (Эстония) наратлы чегетчик
Меэникунно ландшафт заповедникде (Эстония) наратлы чегетчик

2014-10-2 Сурат · Джазыу

Дурга-пуджи байрамны заманында Дурги (арада) тиширыу тейрини статуясы (Бардхаман, Кюнбатыш Бенгалия, Индия)
Дурга-пуджи байрамны заманында Дурги (арада) тиширыу тейрини статуясы (Бардхаман, Кюнбатыш Бенгалия, Индия)
Дурга-пуджи байрамны заманында Дурги (арада) тиширыу тейрини статуясы (Бардхаман, Кюнбатыш Бенгалия, Индия)

2014-10-3 Сурат · Джазыу

Eucera cinnamomea деген бал чибин Кюмюш шайтан чыгъанакъны (Carduus argentatus) гоккасыны юсюнде
Eucera cinnamomea деген бал чибин Кюмюш шайтан чыгъанакъны (Carduus argentatus) гоккасыны юсюнде
Eucera cinnamomea деген бал чибин Кюмюш шайтан чыгъанакъны (Carduus argentatus) гоккасыны юсюнде

2014-10-4 Сурат · Джазыу

Дуйсбург шахарны ич гаваныны кечеги панорамасы
Дуйсбург шахарны ич гаваныны кечеги панорамасы
Дуйсбург шахарны ич гаваныны кечеги панорамасы

2014-10-5 Сурат · Джазыу

Антарктиданы спутникден этилген фотографиясы
Антарктиданы спутникден этилген фотографиясы
Антарктиданы спутникден этилген фотографиясы

2014-10-6 Сурат · Джазыу

Ротну соханыны (Allium rothii) гюл джоппусу
Ротну соханыны (Allium rothii) гюл джоппусу
Ротну соханыны (Allium rothii) гюл джоппусу

2014-10-7 Сурат · Джазыу

Ленин монастырны (нем. Kloster Lehnin) ич кёрюнюмю
Ленин монастырны (нем. Kloster Lehnin) ич кёрюнюмю
Ленин монастырны (нем. Kloster Lehnin) ич кёрюнюмю

2014-10-8 Сурат · Джазыу

Гаити’ден Liguus virgineus моллюскну раковинасы
Гаити’ден Liguus virgineus моллюскну раковинасы
Гаити’ден Liguus virgineus моллюскну раковинасы

2014-10-9 Сурат · Джазыу

Оркъярве заповедникде Лаанемаа кёл (Эстония)
Оркъярве заповедникде Лаанемаа кёл (Эстония)
Оркъярве заповедникде Лаанемаа кёл (Эстония)

2014-10-10 Сурат · Джазыу

Сохан джюрютген лилия (Lílium bulbíferum)
Сохан джюрютген лилия (Lílium bulbíferum)
Сохан джюрютген лилия (Lílium bulbíferum)

2014-10-11 Сурат · Джазыу

Дели’де Хумаюн’ну кешенеси
Дели’де Хумаюн’ну кешенеси
Дели’де Хумаюн’ну кешенеси

2014-10-12 Сурат · Джазыу

2013 джылгъы фальяс байрамда испан къызчыкъ
2013 джылгъы фальяс байрамда испан къызчыкъ
2013 джылгъы фальяс байрамда испан къызчыкъ

2014-10-13 Сурат · Джазыу

Тарфала ёзенни панорамасы. Арада — Швецияны эм мийик тауу Кебнекайсе суратланнганды.
Тарфала ёзенни панорамасы. Арада — Швецияны эм мийик тауу Кебнекайсе суратланнганды.
Тарфала ёзенни панорамасы. Арада — Швецияны эм мийик тауу Кебнекайсе суратланнганды.

2014-10-14 Сурат · Джазыу

Миялауглеродну 570 грамм ауурлугъу бла гырты. Тенглешдирир ючюн 1 см³ объёмлу графит кубик салыннганды.
Миялауглеродну 570 грамм ауурлугъу бла гырты. Тенглешдирир ючюн 1 см³ объёмлу графит кубик салыннганды.
Миялауглеродну 570 грамм ауурлугъу бла гырты. Тенглешдирир ючюн 1 см³ объёмлу графит кубик салыннганды.

2014-10-15 Сурат · Джазыу

Shargacucullia scrophulariae гёбелекни тели кючюгю
Shargacucullia scrophulariae гёбелекни тели кючюгю
Shargacucullia scrophulariae гёбелекни тели кючюгю

2014-10-16 Сурат · Джазыу

Балаклава сермешиуню заманында орус гусар бригада бла британ ауур кавалерия бригаданы арасында уруш
Балаклава сермешиуню заманында орус гусар бригада бла британ ауур кавалерия бригаданы арасында уруш
Балаклава сермешиуню заманында орус гусар бригада бла британ ауур кавалерия бригаданы арасында уруш

2014-10-17 Сурат · Джазыу

Боргунн’да Ставкирка (XIIёмюр)
Боргунн’да Ставкирка (XIIёмюр)
Боргунн’да Ставкирка (XIIёмюр)

2014-10-18 Сурат · Джазыу

Санкт-Петербургда Карповка сууну джагъасы
Санкт-Петербургда Карповка сууну джагъасы
Санкт-Петербургда Карповка сууну джагъасы

2014-10-19 Сурат · Джазыу

Сыйлы Иоанна Предтечи’ни скитинде Андрей Первозванный’ны клисасыны интерьери. Реомяэ джерчик, Сааремаа айрымкан, Эстония.
Сыйлы Иоанна Предтечи’ни скитинде Андрей Первозванный’ны клисасыны интерьери. Реомяэ джерчик, Сааремаа айрымкан, Эстония.
Сыйлы Иоанна Предтечи’ни скитинде Андрей Первозванный’ны клисасыны интерьери. Реомяэ джерчик, Сааремаа айрымкан, Эстония.

2014-10-20 Сурат · Джазыу

Дуйсбург-Норд ландшафт паркны (алгъыннгы металлургия завод) территориясында 5 номерли печь кечегиде
Дуйсбург-Норд ландшафт паркны (алгъыннгы металлургия завод) территориясында 5 номерли печь кечегиде
Дуйсбург-Норд ландшафт паркны (алгъыннгы металлургия завод) территориясында 5 номерли печь кечегиде

2014-10-21 Сурат · Джазыу

Конжунту насьонал шоппинг аралыкъны фасады, Сан-Паулу
Конжунту насьонал шоппинг аралыкъны фасады, Сан-Паулу
Конжунту насьонал шоппинг аралыкъны фасады, Сан-Паулу

2014-10-22 Сурат · Джазыу

«Акъ пил» деген алгъыннгы поляк обсерватория, Украин Карпатла
«Акъ пил» деген алгъыннгы поляк обсерватория, Украин Карпатла
«Акъ пил» деген алгъыннгы поляк обсерватория, Украин Карпатла

2014-10-23 Сурат · Джазыу

Чайкъар (Larus ridibundus)
Чайкъар (Larus ridibundus)
Чайкъар (Larus ridibundus)

2014-10-24 Сурат · Джазыу

Орсе музей танг ата тургъан сагъатда
Орсе музей танг ата тургъан сагъатда
Орсе музей танг ата тургъан сагъатда

2014-10-25 Сурат · Джазыу

Стакандан чайкъалыб тёгюле тургъан вискини къызыу фотографиясы
Стакандан чайкъалыб тёгюле тургъан вискини къызыу фотографиясы
Стакандан чайкъалыб тёгюле тургъан вискини къызыу фотографиясы

2014-10-26 Сурат · Джазыу

Фуксну къаншау чапрагъыны (Dactylorhīza fūchsii) чагъыуу
Фуксну къаншау чапрагъыны (Dactylorhīza fūchsii) чагъыуу
Фуксну къаншау чапрагъыны (Dactylorhīza fūchsii) чагъыуу

2014-10-27 Сурат · Джазыу

Къытайда Далянь (Дальний) шахарны джагъа орамы
Къытайда Далянь (Дальний) шахарны джагъа орамы
Къытайда Далянь (Дальний) шахарны джагъа орамы

2014-10-28 Сурат · Джазыу

Афина акрополну Филопаппос дуппурдан кёрюнюую
Афина акрополну Филопаппос дуппурдан кёрюнюую
Афина акрополну Филопаппос дуппурдан кёрюнюую

2014-10-29 Сурат · Джазыу

Фин богъазны джагъасында Лахемаа милллет паркда Алтья элде чабакъчыланы юйчюлери (Эстония)
Фин богъазны джагъасында Лахемаа милллет паркда Алтья элде чабакъчыланы юйчюлери (Эстония)
Фин богъазны джагъасында Лахемаа милллет паркда Алтья элде чабакъчыланы юйчюлери (Эстония)

2014-10-30 Сурат · Джазыу

Варшавада визитанткаланы клисасы
Варшавада визитанткаланы клисасы
Варшавада визитанткаланы клисасы

2014-10-31 Сурат · Джазыу

Ирис Прёйсен, Париждеги паралимпиада эришиуледе узунлукъгъа секиреди
Ирис Прёйсен, Париждеги паралимпиада эришиуледе узунлукъгъа секиреди
Ирис Прёйсен, Париждеги паралимпиада эришиуледе узунлукъгъа секиреди